Elektro Union

Om oss

Litt om oss

 

Elektrounion AS er et innkjøpslag for små og mellomstore elektroentreprenører. Dette fordi våre medlemmer skal få best mulig betingelser uavhengig av størrelse. 

 

Elektrounion AS startet i 2006 med 20 medlemsbedrifter. Ved inngangen til 2017 er vi 500 medlemsbedrifter, med en stab på over 1400 ansatte. Per dags dato har vi avtale med 4 grossister og vi regner med et innkjøpsvolum i 2016 på 425 millioner. 

I tillegg har vi avtaler som bedrer medlemmenes betingelser på forsikringer, biler, drivstoff, telefoni, arbeidsklær, verktøy, og mye mer. 

Vi ønsker å gjøre hverdagen til det enkelte medlem mer effektiv og lønnsom. Vi bruker tiden vår til å forhandle frem avtaler for medlemmene, slik at hvert enkelt medlem slipper å bruke tid og energi på disse oppgavene. Vi har på vår hjemmeside lagt ut hjelpeverktøy for egen HMS / Internkontroll, Internkontroll for bedriftskunder og borettslag, 5 sikre, FDV og mye mer.  

Januar 2011 startet vi opp egen avdeling i Bergen. Ove Eriksen er regionssjef i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre. 

Oktober 2012 startet vi opp egen avdeling i Trondheim. Det er Bjørn Strømsnes som er regionssjef i midt Norge og nordover. 

Mars 2013 startet vi avdeling i Egersund. Asbjørn Remme er regionssjef i Telemark, Agder og Rogaland. 

I Oslo finner du Jan Langseth og Dag Hakstun. Vi holder vi til i flotte lokaler i Kværnerveien 5, er du i nærheten er du hjertelig velkommen. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, se kontaktinfo